Hubungi Kami:

Phone: 0172267533 / 0163605047
Email: admin@projekpelangi.com

BANK RAKYAT

11-080-100156-8


PERTUBUHAN KEBAJIKAN RUMAH PENGASIH WARGA PRIHATIN(2012)

© 2019 By Projek Pelangi Malaysia

Seikhlas Hati

Kami amat mengalu-alukan bantuan terbuka dari tuan & puan kepada Projek Pelangi. Sekecil mana pun sumbangan tuan & puan akan menjadi nadi penggerak bagi gerakan kebajikan ini.

Banyak mahupun sedikit bukanlah ukuran di sisi Yang Maha Esa. Sebaliknya ketulusan serta usaha yang berterusan dalam memperoleh rahmat, keampunan dan pertolongan dari-Nya.

Al-baqarah:286

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir'.